Kiedy wystawia się świadectwo przewozowe EUR.1?

Świadectwo przewozowe EUR.1 wystawia się w przypadku przemieszczania towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej i krajami, z którymi UE ma podpisane umowy o wolnym handlu. Dokument ten potwierdza pochodzenie towaru i daje prawo do obniżenia lub zwolnienia z cła przy imporcie do kraju docelowego. Wystawiają go organy uprawnione lub podmioty upoważnione, zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowach handlowych. Przeczytaj więcej na ten temat w artykule.

Czym jest świadectwo przewozowe EUR.1?

Świadectwo przewozowe EUR.1 to dokument, który potwierdza pochodzenie towarów i jest wystawiany przez organy celne kraju eksportującego. Służy on do udowodnienia preferencyjnego pochodzenia towarów importowanych do Unii Europejskiej. Świadectwo to wydawane jest na wniosek eksportera i jest ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia. Świadectwo przewozowe EUR.1 należy przedstawić na żądanie organom celnym kraju przywozu.

Kto wystawia świadectwo przewozowe EUR.1?

Świadectwo przewozowe EUR.1 jest wystawiane przez organy celne kraju wywozu. Organ wystawiający musi zostać powiadomiony z wyprzedzeniem, aby mógł przygotować niezbędne dokumenty i wystawić je w odpowiednim czasie. W razie wątpliwości warto się w tej kwestii skontaktować z agencją celną.

Kiedy wystawia się świadectwo przewozowe EUR.1?

Świadectwo przewozowe EUR.1 jest wystawiane na wniosek eksportera, zwykle w ciągu kilku dni po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i informacji w organie wydającym. Świadectwo musi być wystawione w języku akceptowanym przez obie strony, zazwyczaj jest to język angielski ale inne języki mogą być również akceptowane. Okres ważności tego certyfikatu rozpoczyna się od daty jego wydania i pozostaje ważny przez rok od tej daty, chyba że obie strony biorące udział w transakcji postanowią inaczej.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.